Dienst voor onthaalouders


Uw kind, ook thuis bij ons
Elk kind, ook uw kind, is uniek. Voor elk kind willen wij het beste. Wij maken daarom geen onderscheid naar ras, cultuur of levensovertuiging. Wij respecteren de eigenheid van elk kind en willen het samen met u, de ouders, maximaal kansen geven zich te ontwikkelen op eigen maat. Daarbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de opvoeding die u wil geven. Ook al zijn geen twee onthaalgezinnen gelijk, in elk gezin vindt uw kind een veilig nest, waar het zijn draai kan vinden zoals thuis. Ouders, kinderen en onthaalouders kunnen rekenen op onze dienst en onze professionele inzet om tot een kwaliteitsvolle kinderopvang te komen in onze gemeente.


De dienst voor onthaalgezinnen, voorziet in de opvang van kinderen tot schoolleeftijd. Uitzonderlijk kan er buitenschoolse opvang aangeboden worden. De dienst is erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin. Momenteel zijn er 12 onthaalouders verspreid over de verschillende gehuchten van Overijse. Ze zorgen voor de dagelijkse verzorging en opvoeding van de kinderen in een rustige en familiale sfeer. Hun aandacht gaat naar de algemene ontwikkeling van ieder kind. De dienst vangt gemiddeld ongeveer 75 kinderen op. De dienstverantwoordelijke verzorgt de coördinatie.

Ouderbijdrage
onhaalouder"

De ouderbijdrage wordt vastgesteld op basis van het inkomen, volgens het MB van 17 maart 2008 (http://www.kindengezin.be). Een korting is voorzien vanaf het 2de kind en voor gezinnen met een laag inkomen. De ouderbijdrage kan variëren van €1,54 tot €27,36. De barema's worden jaarlijks aangepast. De kosten voor de kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar.

Aanwervingen
De dienst is op zoek naar kandidaat onthaalouders in Overijse.
Wij bieden:

Info
Meer info via de site www.ikwordonthaalouder.be en bij de dienst zelf.

Dienst voor onthaalouders OCMW Den Blijk,Dr. J.P. Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse
tel: 02/686.31.67
Elke donderdag van 8u30 tot 10u30, elke eerste dinsdag van de maand van 17u tot 19u, of op afspraak.
Dienstverantwoordelijke: Martine Raes