Agenda Raad d.d. 16 augustus 2017

de zitting vond plaats op woensdag 16 augustus 2017 om 20u30 in den Blijk

De volgende punten werden behandeld:

OPEN VERGADERING