Agenda Raad d.d. 18 september 2017

de zitting vond plaats op maandag 18 september 2017 om 20u30 in den Blijk

De volgende punten werden behandeld:

OPEN VERGADERING Na gesloten zitting
  • O08 Vacant verklaren functie logistiek beambte zorg D1-D3