Dienst voor kinderopvang


Uw kind, ook thuis bij ons
Elk kind, ook uw kind, is uniek. Voor elk kind willen wij het beste. Wij maken daarom geen onderscheid naar ras, cultuur of levensovertuiging. Wij respecteren de eigenheid van elk kind en willen het samen met u, de ouders, maximaal kansen geven zich te ontwikkelen op eigen maat. Daarbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de opvoeding die u wil geven. Ook al zijn geen twee onthaalgezinnen gelijk, in elk gezin vindt uw kind een veilig nest, waar het zijn draai kan vinden zoals thuis. Ouders, kinderen en onthaalouders kunnen rekenen op onze dienst en onze professionele inzet om tot een kwaliteitsvolle kinderopvang te komen in onze gemeente.

onhaalouder"
De Dienst Kinderopvang voorziet in de gezinsopvang van kinderen tot schoolleeftijd. Uitzonderlijk kan er buitenschoolse opvang aangeboden worden. De dienst is erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin. Momenteel zijn er 13 opvanglocaties verspreid over de verschillende gehuchten van Overijse en de grens met Hoeilaart en Duisburg. De kinderbegeleiders vangen kinderen op in een rustige en familiale sfeer. Hun aandacht gaat naar de algemene ontwikkeling van ieder kind. Via de dienst vangen we dagelijks gemiddeld 75 kinderen op. De verantwoordelijke coördineert de dienst.
 
 
 
Inkomenstarief van Kind en Gezin
Het inkomenstarief wordt berekend via de website https://mijn.kindengezin.be/. Er wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling en het inkomen, vermeld op het aanslagbiljet. Het tarief varieert van 1,56 euro per dag tot 27,72 euro. De kosten voor de kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar.

Aanwervingen
De dienst is op zoek naar kandidaat kinderbegeleiders die
Wij voorzien:

Info
Meer info via de site www.ikwordonthaalouder.be en bij de dienst zelf.

Dienst voor kinderopvang
OCMW Den Blijk
Dr. J.P. Dieudonnéstraat 3
3090 Overijse
tel: 02/686.31.67
Elke donderdag van 8u30 tot 10u30, elke eerste dinsdag van de maand van 17u tot 19u, of op afspraak.
Dienstverantwoordelijke: Martine Raes