MINDERMOBIELEN CENTRALE OVERIJSE

prentje auto
De Minder Mobielen Centrale (MMC) is een dienst die mensen met vervoersproblemen helpt. Het kan gaan om bejaarden, mensen in een sociale noodsituatie, mindermobielen of mensen die moeilijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

De MMC doet beroep op vrijwillige chauffeurs die bereid zijn die mensen met hun eigen wagen te vervoeren naar de kaartclub, een ziekenhuisbezoek, de kapper,... Kortom om deel te nemen aan sociale activiteiten.

GEBRUIKERS

Voorwaarden Kostprijs
Een rit aanvragen
Enkel leden van de MMC kunnen een rit aanvragen. Zij doen dat telefonisch op het nummer 02 686 06 88 bij Kirsty De Groef. De centrale zoekt een chauffeur voor de rit en verwittigt de gebruiker telefonisch.

Verzekering
Elke gebruiker van de MMC is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Die dekt de schade die je zou toebrengen aan derden tijdens het in- en uitstappen van de wagen of tijdens het verloop van de rit.

CHAUFFEURS

Voorwaarden Vergoeding
U krijgt een vergoeding van 0,30 euro/kilometer. Het aantal kilometer wordt berekend vanaf uw thuisadres en terug.

Praktische afspraken Verzekering HOE WERKT DE MMC?

Lid worden
Wie lid wil worden van de MMC, neemt contact op met het OCMW van Overijse op het nummer 02 686 06 88

Vrijwillige chauffeurs
Bent u ge´nteresseerd om chauffeur te worden bij de MMC of wenst u meer inlichtingen? U kunt terecht op het nummer 02 686 06 88

Verantwoordelijke MMC
Kirsty De Groef
02 686 06 88

INTERESSE?
Bel of kom langs:

OCMW OVERIJSE
3090 Overijse
Elke werkdag van 8u30 tot 11u45.

terug naar boven