SERVICEFLATS

BROUWERSHOF

Waar?
J.B Dekeyserstraat 43-45
3090 Overijse

Wat?
Het flatgebouw Brouwershof bestaat uit 21 flats die beheerd worden door het OCMW. Het is een gebouw dat functioneel één geheel vormt maar waarbinnen de bewoners elk hun eigen flat hebben. De bewoners kunnen een beroep doen op één of meerdere thuisdiensten van het OCMW.

De flats bestaan uit een ingerichte keuken, een badkamer met douche en toilet, een ruime woonkamer en één of 2 slaapkamers. Alle nutsvoorzieningen, Tv-distributie en telefoon zijn aanwezig.

Voor wie?
De flats staan open voor valide en mindervalide bewoners die nog voldoende zelfredzaam zijn vanaf de leeftijd van 60 jaar. Bovendien moet de aanvrager zelf of één van zijn kinderen inwoner van Overijse zijn. Indien er flats beschikbaar zijn kan de toewijzing onder aanvragers van de buurgemeentes gebeuren.

Prijs?
De prijs wordt bepaald door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
De prijzen per maand variëren van 648,99 euro voor een éénkamerflat tot 811,24 euro voor een tweekamerflat. Voor de verwarming wordt een voorschot van 25 euro per maand aangerekend.

Zijn in de prijs begrepen:

Zijn niet in de prijs begrepen:

Werkwijze aanvraag tot verblijf
De aanvragen tot verblijf worden voorgelegd aan het OCMW met een begeleidend verslag, opgemaakt door de sociale dienst van het OCMW. Dit verslag is het resultaat van een voorafgaand administratief, financieel en sociaal onderzoek.
De kandidaat wordt op een wachtlijst geplaatst in chronologische volgorde van de aanvraag. De aanvrager kan tweemaal de toekenning van een seniorenflat weigeren met behoud van plaats op de wachtlijst, bij een derde weigering wordt de aanvraag als laatste op de wachtlijst ingeschreven.

Zodra een nieuwe bewoner aanvaard wordt, sluit het OCMW een schriftelijke overeenkomst af met de bewoner of met de personen en instanties die namens hem/haar optreden.

Verantwoordelijke: Marleen Vande Cauter 02 686 06 85

terug naar boven

DEN BLIJK

Waar?
J.P. Dieudonnéstraat 3
3090 Overijse

Wat?
In het serviceflatgebouw "Den Blijk" zijn 14 flats voorzien, 12 grote en 2 kleine. De flats bestaan uit een ingerichte keuken, een badkamer met bad en toilet, een bergruimte, een woonkamer en één slaapkamer. Alle nutsvoorzieningen, zoals TV-distributie en telefoon zijn aanwezig.
voorgevel Den Blijk


De bewoners kunnen een beroep doen op één of meerdere thuisdiensten van het OCMW. Er is ook mogelijkheid om gedurende 5 dagen per week gezamelijk in de refter te eten.

Voor wie?
De serviceflats staan open voor bewoners die voldoende zelfredzaam zijn vanaf de leeftijd van 60 jaar. Voor echtparen of samenwonende moet minstens één van beide pensioengerechtigd zijn.

De woongelegenheden worden bij voorrang toegewezen onder aanvragers die minstens 3 jaar voorafgaandelijk aan de aanvraag een werkelijk wettelijk verblijf in Overijse hielden of steeds gewoond hebben in Overijse doch maximum 5 jaar de gemeente verlaten hebben wegens speciale redenen.

Indien na de toewijzing onder de hiervoor bedoelde aanvragers nog woongelegenheden beschikbaar zijn, kan de toewijzing onder de andere aanvragers geschieden.

Bovendien mogen de aanvragers slechts 1 woning in volle eigendom bezitten.

Prijs?
De dagprijs wordt bepaald door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
De dagprijs per flat bedraagt:

Zijn in de prijs begrepen: Zijn niet in de prijs begrepen:

Werkwijze aanvraag tot verblijf
De aanvragen tot verblijf worden voorgelegd aan het OCMW met een begeleidend verslag, opgemaakt door de sociale dienst van het OCMW. Dit verslag is het resultaat van een voorafgaand administratief, financieel en sociaal onderzoek.
De kandidaat wordt op een wachtlijst geplaatst in chronologische volgorde van de aanvraag. Er kan door de aanvrager éénmaal geweigerd worden met behoud van de plaats, bij een tweede weigering wordt de aanvraag als laatste op de wachtlijst ingeschreven.

Zodra een nieuwe bewoner aanvaard wordt, sluit het OCMW een schriftelijke overeenkomst af met de bewoner of met de personen en instanties die namens hem/haar optreden.

terug naar boven